Aeróbic - Funky

El Consell Esportiu del Baix Empordà, en col·laboració amb diferents municipis de la Comarca del Baix Empordà organitza dues jornades d’Exhibició Comarcal de Funky i HIp-hop.

També organitzem la Lliga Territorial de Hip hop de les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, absoluta i Premium. 

Per poder prendre part de la competició, els esportistes inscrits han d’estar en possessió de la llicència d’esportista emesa pel seu Consell Esportiu d’origen. La llicència cal presentar-la a l’organització a l’inici de cadascuna de les jornades.

A més a més, juntament amb la inscripció, caldrà fer arribar la declaració de responsable d'entitat, conforme l'entitat disposa de totes les declaracions de responsable individual dels esportistes, entrenadors/es i col·laboradors que hagin d'accedir a la instal·lació durant les jorandes, la qual certifica que en els darrers 14 dies no s'ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no ha estat positiu, no ha conviscut amb persones que ho  hagin estat, ni ha tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, així com el compromís a informar a l'organització en cas de tenir símptomes un cop signat el document.

Jornades

Es celebraran 2 jornades  i els Jocs Emporion.

Inscripcions
Les inscripcions, es faran mitjançant el full d’inscripció, a través del Consell Esportiu d’origen, del dilluns 16 de novembre de 2020 al 29 de gener de 2021.
Aquestes, hauran de contenir les dades de tots els participants a la Lliga (esportistes, tècnics i delegats) per poder garantir la traçabilitat dels grups.

NORMATIVA LLIGA TERRITORIAL HIP-HOP
NORMATIVA FASE COMARCAL HIP-HOP
DOSSIERS FASE COMARCAL
DOSSIERS LLIGA TERRITORIAL
RESULTATS LLIGA TERRITORIAL
FULLS INSCRIPCIÓ