Equip Tècnic


L'Equip Tècnic del Consell Esportiu del Baix Empordà està format per: 

  • Xavier Gamero Bertran

xgamero@baixemporda.cat

Director Tècnic

  • Ruben Soto Ocaña

rsoto@baixemporda.cat  

Tècnic d’Activitats

  • Jordi Vilosa Mustarós

jvilosa@baixemporda.cat

Tècnic d’Activitats

  • Sabina Vilosa Maruny
svilosa@baixemporda.cat

Tècnica d'Activitats

  • Mario Alemán Fernández
maleman@baixemporda.cat

Administratiu

 


 Per a qualsevol altra consulta   esports@baixemporda.cat