Assegurances

Normativa de Mutualització


Tots els participants a les diferents competicions activitats organitzades pel Consell Esportiu del Baix Empordà han d’estar obligatòriament coberts per l’assegurança.

L’esportista es donarà d’alta a totes les modalitats esportives en les quals participi, encara que, en el cas de JEEC, només haurà de pagar la primera alta de tramitació a l’assegurança.

Període de cobertura: De l’1 d’octubre de 2023 fins 30 de setembre de 2024.

Import assegurança: 12€ per esportista i 24€ per entrenador i delegat.