Assegurances

Tràmits d’inscripció de l’entitat:
Els esportistes i equips que vulguin participar en els JEEC s’han d’inscriure en el consell esportiu que els correspon segons la comarca de l’entitat que representen. La inscripció s’ha de fer a través de la persona autoritzada de cada escola, club o entitat en les dades i els terminis establerts. Un equip o esportista es donarà per inscrit sempre que s’hagin efectuat els següents tràmits al consell Esportiu:


1/ Fer arribar el full d’inscripció per a les diferents activitats del JEEC on cal marcar un o varis esports i anotar nom, adreça, contacte i NIF del club o entitat.
Aquest full d’inscripció el trobareu penjat a la pàgina web www.baixemporda.cat/esports i també el rebreu a principis de setembre per correu electrònic.
Un cop presentada la inscripció degudament signada i segellada pel responsable de l’entitat rebreu per correu electrònic les clau d’accés per accedir a la vostra entitat al programa d’assegurances i llicencies esportives http://zenit.ucec.cat


2/ Fer la inscripció a l’aplicació informàtica http://zenit.ucec.cat de l’entitat i dels participants corresponents. És imprescindible que es faci constar sempre, en el moment de fer l’alta de participants, les dades correctes del número de la targeta sanitària i data de naixement. Una vegada donats d’alta els esportistes, es podrà tramitar la inscripció directament a la corresponent competició o trobada esportiva.