Seminari Coordinadors del Pla Català Esport a l'Escola

5020221502   EEPS Coordinadors/es del Pla Català Esport a l'Escola
2021-2022   Seminari de coordinació. Primària-Secundària
    
   28/10/2021 - 17/6/2022 (20 hores) de 17:30h a 19:30h
   VT Curs presencial
    
   Activitat en format presencial. Caldrà confirmar el calendari.
   
Inscripció   13/09/2021 - 26/09/2021
    
Persones destinatàries   Mestres i professorat d'Educació Física del Baix Empordà
   
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencial de formació.
- Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l'aprofitament i transferència immediata.
   
Descripció   Espai de treball per a reflexionar sobre la pràctica esportiva i disseny d'actuacions per dur a terme en cada zona dins del Pla Català Esport a l'Escola-PEE-
Entorn virtual amb què es farà l’activitat: Hangouts Meet
   
Objectius   - Reflexionar sobre la pràctica esportiva de l'alumnat i cercar estratègies per millorar-ne el desenvolupament.
- Dissenyar activitats per a l'aplicació al PCEE a partir de les bones pràctiques existents.
- Optimitzar recursos materials i humans.
- Crear xarxa de centres del PCEE
   
Continguts   - Disseny d'activitats per al bon desenvolupament de l'activitat esportiva.
- Estratègies d'actuació per a la coordinació PCEE-PEE.
- Estratègies de seguiment de l'Associació esportiva escolar
   
Formador/a   Gamero Bertran, Xavier
   
Organització   Servei Educatiu Baix Empordà
   
E-mail   crp-baixemporda@xtec.cat
   
Calendari  
 Sessió 1   dijous   28/10/2021   17.30h   19.30h 
 Sessió 2   dijous   02/12/2021  17.30h  19.30h
 Sessió 3   dijous    10/02/2022  17.30h  19.30h
 Sessió 4   dijous    07/04/2022  17.30h   19.30h 
 Sessió 5   dijous   02 o 09/06/2022  17.30h   19.30h 
2A SESSIÓ - 02-12-2021 - TALLER DE RISOBASQUET
3A SESSIÓ - 10-02-2022 - TALLER DE PARKOUR
4A SESSIÓ - 07-04-2022 - INICIACIÓ AL PADDEL-TENNIS
5A SESSIÓ - 02 o 09-06-2022 - ACTIVITAT AQUÀTICA