Seminari Coordinadors del Pla Català Esport a l'Escola

5021090541   Coordinadors/es del Pla Català Esport a l'Escola
2016-2017   Seminari de coordinació. Primària-Secundària
    
   20/10/2016 - 25/5/2017 (15 hores) de 17:30h a 19:30h
   Consell Comarcal del Baix Empordà. Sala de plens
   carrer dels Tarongers, 12 (Can Salamó) (La Bisbal d'Empordà) 
   Calendari sense concretar
   
Accessos   http://www.baixemporda.cat/ca/contacte.html
Inscripció   12/09/2016 - 28/09/2016
   DATA INICI PROVISIONAL
   
Persones destinatàries   S'adreça a coordinadors/es de Primària i Secundària del Pla Català Esport a l'Escola i a tots aquells docents que estiguin interessats amb l’objectiu d’experimentar jocs/esports nous que enriquiran les activitats proposades tant a nivell docent com extraescolar.
   
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencial de formació.
- Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l'aprofitament i transferència immediata.
   
Descripció   Grup de treball per reflexionar sobre la pràctica esportiva i disseny d'actuacions per dur a terme en cada zona dins del Pla Català Esport a l'Escola-PEE-
   
Objectius   - Reflexionar sobre la pràctica esportiva de l'alumnat i cercar estratègies per millorar-ne el desenvolupament.
- Dissenyar activitats per a l'aplicació al PCEE a partir de les bones pràctiques existents.
- Optimitzar recursos materials i humans.
- Crear xarxa de centres del PCEE
   
Continguts   - Disseny d'activitats per al bon desenvolupament de l'activitat esportiva.
- Estratègies d'actuació per a la coordinació PCEE-PEE.
- Estratègies de seguiment de l'Associació esportiva escolar
   
Observacions   La formació s'adreça a coordinadors/es de Primària i Secundària del Pla Català Esport a l'Escola.
Un dels membres del propi seminari coordinarà la formacio.
   
Formador/a   Xavier Gamero Bertran
   
Organització   Servei de Suport a la Comunitat Educativa
   
E-mail   crp-baixemporda@xtec.cat ; esports@baixemporda.cat 
   
Calendari  
 Sessió 1   dijous   20/10/2016   17.30   19.30 
 Sessió 2   dilluns  21/11/2016 17.30 19.30
 Sessió 3   dijous  9 o16/02/2017  17.30 19.30
 Sessió 4   dijous  30/03 o 06/04/2017  17.30 19.30
 Sessió 5   dijous   25/05/2017  17.30  19.30