Transparència

Amb l'entrada en vigor, el 29 de desembre de 2014, de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat web el Consell Esportiu del Baix Empordà posa a la vostra disposició tota la informació relativa a l'activitat de l'entitat amb l'objectiu de mostra de forma clara, estrucutrada i de fàcil accés la seva informació institucional, organitzativa, econòmica i administrativa d'acord amb la legislació vigent.