Comissió Directiva

Tal com estableixen els Estatuts del Consell Esportiu, l’Assemblea General és l’òrgan superior de participació i representació. D’entre els seus integrants agrupats per estaments,  es crea la Comissió Directiva que és l’òrgan de gestió i execució de les línies principals d’actuació dutes a terme per l’equip tècnic.

 

ESTAMENTS REPRESENTANTS A  L’ASSEMBLEA GENERAL

La Comissió Directiva del Consell Esportiu del Baix Empordà, elegida per l’Assemblea General, està formada per:

  • 1 representant del Consell Comarcal.
  • 4 representants dels ajuntaments o entitats municipals de gestió esportiva de la comarca.
  • 5 representants dels centres, les associacions esportives o escolars i els clubs de la comarca.
  • 1 representant de les federacions esportives. 

 

President  Xavier Coll Rovira Consell Comarcal del Baix Empordà
Vicepresident David oliveras Sala Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Secretari  Josep Ma Esteva Paytuvi  Club Aquàtic Xaloc
Tresorera Mònica Llach Calmo Institut de la Bisbal d'Empordà
Vocals  David Mont-ros Ametller Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
  Josep Molinas Nadal Ajuntament de Bellcaire d'Empordà
  David Puig Clarà Aro Club Esportiu
  Paul Adrian Cunniffe  Fundació Privada Catalana Esportiva Begur
  Josep Parals Colom Institut Frederic Martí Carreras
  Elisabet Alsina Hugas Ajuntament de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura