Missió, Visió i Valors

icona

LA MISSIÓ

La missió del Consell Esportiu del Baix Empordà, que és una entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, té com a únic objectiu el foment, la pràctica i la promoció de l’esport en edat escolar, de les activitats físiques i esportives adients.

icona

LA VISIÓ

La visió de l’entitat és incrementar la participació un 15% en el període 2015-2020 i ser la referència a la comarca en l'organització d’esdeveniments esportius (tant per a adults com per a escolars) i en la formació de joves i professorat.

icona

ELS VALORS

La creença en l’esport com a transmissor de valors i la seva relació amb altres vincles de la societat

El consell esportiu parteix de la premissa que mitjançant els valors educatius i formatius implícits en l’esport, es poden transmetre valors positius per a la nostra societat com la solidaritat, l’honestedat, el vincle amb el territori, la integritat, l’acceptació de les regles, el civisme, el treball en equip, el respecte, la tolerància, el diàleg i la comprensió.

Amb aquesta creença, totes les activitats promogudes pel consell esportiu i adreçades a esportistes en edat escolar es plantegen amb criteris pedagògics.

Els valors implícits en la nostra entitat i que intentem transmetre a través de les nostres activitats i en el treball que realitzem dia a dia són:

TREBALL EN EQUIP - RESPONSABILITAT - COMPROMÍS SOCIAL - RESPECTE - PASSIÓ