ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CONSELL ESPORTIU

De conformitat amb el que estableix el Decret 267/1990 de regulació dels Consells Esportius, i d’acord amb allò que diuen els estatuts, us convoquem a la propera assemblea general ordinària del Consell Esportiu.

Dia:       Dimarts 21 de juny de 2022

Hora:    18:30 h en primera convocatòria.

            19:00 h en segona convocatòria.

Lloc:     Sala de Plens del Consell Comarcal  del Baix Empordà

            c/ Tarongers , 12

            17100 – La Bisbal d’Empordà

Ordre del dia:

 

  1. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea General del Consell Esportiu celebrada el passat 29 de juny de 2021.
  2. Elecció de 3 representants de l’Assemblea que actuaran com a verificadors comptables per l’any 2022.
  3. Aprovació del tancament econòmic de l’exercici 2021.
  4. Aprovació del pressupost de l’exercici 2022.
  5. Elecció de 3 representants de l’Assemblea per signar l’acta juntament amb el President i el Secretari.
  6. Precs i preguntes

Comparteix