ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX EMPORDÀ 29-06-2021

Senyor,

 

De conformitat amb el que estableix el Decret 267/1990 de regulació dels Consells Esportius, i d’acord amb allò que diuen els estatuts, us convoquem a la propera assemblea general ordinària del Consell Esportiu.

 

Dia:                       Dimarts 29 de juny de 2020

Hora:                    18:30 h en primera convocatòria.

19:00 h en segona convocatòria.

Lloc:                      Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà

c/ Tarongers , 12

17100 – La Bisbal d’Empordà

 

Ordre del dia:

1. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea General del Consell Esportiu celebrada el passat 17 de setembre de 2020.

2. Elecció de 3 representants de l’Assemblea que actuaran com a verificadors comptables per l’any 2021.

3. Aprovació del tancament econòmic de l’exercici 2020.

4. Aprovació del pressupost de l’exercici 2021.

5. Elecció de 3 representants de l’Assemblea per signar l’acta juntament amb el President i el Secretari.

6. Precs i preguntes

 

Agrairíem confirméssiu assistència a esports@baixemporda.cat

 

 

MESURES DE SEGURETAT, SALUT I HIGIENEN PER A L’ASSEMBLEA GENERAL 2020

1.- ÚS OBLIGATORI DE MASCARETA, RENTAT DE MANS I PRESA DE TEMPERATURA PER ACCEDIR A L’EDIFICI

  • • Tots els assistents hauran d’arribar i entrar a l’edifici de la reunió amb la mascareta posada. Es prendrà la temperatura a l’arribada ( fins a 37,3ºC), on també es farà una bona higiene de mans. Un cop els assistents arribin a la sala de la reunió hauran de rentar-se de nou les mans i un cop assentats al seu lloc podran treure’s la mascareta.
  • • L’ús de la mascareta serà obligatori en qualsevol espai comú (passadissos, escales...) i cada vegada que s’entri o es surti de la sala també serà obligatori el rentat de mans.

 

2.- ACCÈS A L’EDIFICI PER LA ZONA ASSIGNADA

  • • L’entrada i la sortida de la reunió es farà pel lloc indicat i de forma esglaonada per evitar aglomeracions.

 

3.- SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES ALS ASSITENTS

  • • El Consell Esportiu disposarà de solucions hidroalcohòliques a l’entrada de l’edifici i a l’entrada de la sala de la reunió.

 

4.- DISTÀNCIA DE SEGURETAT

  • • Els assistents a la reunió mantindran, en tot moment, la distància de seguretat de 1,5m.

 

5.- DECLARACIÓ RESPONSABLE

  • • Tots els assistents hauran d’efectuar una declaració responsable a través de la qual informen de no tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu o no haver tingut contacte estret amb persones que presentessin aquesta simptomatologia en els 14 dies immediatament anteriors a la signatura del document, i a la vegada, comprometre’s a informar d’immediat de qualsevol canvi en aquesta situació a l’organitzador de l’assemblea.

Comparteix