CIATE Joc i Esport en Edat Escolar

Informació General

El curs d’iniciació a Tècnic/a d’Esports (CIaTE) és un programa propi del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que portaran a terme els Consells Esportius de Girona. El CIaTE consta de 2 blocs: el bloc comú de 15 hores i el bloc específic de 35 hores.

Aquest curs correspon a la càrrega lectiva d’un bloc específic: Joc i Esport en Edat Escolar, especialització en Gimnàstica Rítmica (35 hores).

Dates i horaris

El curs d’iniciació a Tècnic/a d’Esports

BLOC ESPECÍFIC: BLOC COMÚ:

07, 14 i 28 de novembre i 19 de desembre de 2015. 28, 29 i 30 DE DESEMBRE DE 2015

Dissabtes de 9.00h a 14.00h i de 15.30h a 18.30h. Dilluns, Dimarts i dimecres de 9.00h a 14.00h

Instal·lació

Palau Firal de Sant Antoni de Calonge - Carrer de la Sardana, s/n - 17252 Sant Antoni de Calonge

Pavelló Municipal de Vila-Roja - Carrer Aurora Bertrana, 35 - 17004 Girona

Requisits

Per assistir al curs, els/les participants hauran de reunir les condicions següents:

Edat mínima: nascuts/des el 1999. Els menors de 18 anys, imprescindible presentar autorització paterna/materna

Emplenar el Full d’inscripció acompanyat de la documentació requerida.

Abonar l’import corresponent del curs.