Concurs Cultural-Esportiu

BASES

1- CONVOCATÒRIA

El Consell Esportiu del Baix Empordà, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i amb el suport de la Unió de Consells Esportius de Catalunya i el Consell Català de l’Esport, convoca l’àmbit comarcal de Concurs cultural-esportiu”, adreçat a tots els infants i joves del Baix Empordà, independentment de si practiquen o no esport.

Aquest concurs es portà a terme cada curs escolar.

2- OBJECTIUS

Desenvolupar les qualitats artístiques dels nois i les noies a través de l'esport com a manifestació cultural.

3- CATEGORIES

 • Prebenjamí       Cicle inicial d’educació primària              (1r i 2n)
 • Benjamí            Cicle mitjà d’educació primària              (3r i 4t)
 • Aleví                 Cicle superior d’educació primària         (5è i 6è)
 • Infantil              Primer cicle d’educació secundària        (1r i 2n)
 • Cadet                Segon cicle d’educació secundària        (3r i 4t)

4- MODALITATS

 • Pintura-dibuix
 • Mascota
 • Fotografia
 • Logotip JEEC

5- PARTICIPACIÓ 

 

PINTURA-DIBUIX

MASCOTA

FOTOGRAFIA

LOGOTIP JEEC

PREBENJAMÍ

X

X

 

X

BENJAMÍ

X

X

 

X

ALEVÍ

X

X

 

X

INFANTIL

X

 

X

X

CADET

X

 

X

X

 •  Alumnat de 1r a 6è de primària – modalitat de dibuix i mascota
 • Alumnat d’ESO: modalitat de dibuix i fotografia
 • Per a totes les edats: modalitat Logotip JEEC.

  * Cada participant només podrà prendre part a una única modalitat (dibuix, mascota o fotografia) a excepció de la modalitat “logotip JEEC”

6- ASPECTES TÈCNICS

Pintura-dibuix

El treball realitzat ha de ser original i ha de representatiu de l’esport. Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en un full mida DIN-A4.

Mascota

Creació d’una mascota representativa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. El treball presentat ha de ser original. Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en un full mida DIN-A4.

Fotografia

El treball realitzat s’haurà de lliurar tant en format paper (mida estàndard 15x20cm), com en format digital a l’adreça electrònica esports@baixemporda.cat. No s’acceptaran fotografies retocades. Tant en el dors de la fotografia com en el cos del correu, s’hauran d’indicar les dades de l’alumne/a autor/a:

1.Nom i Cognoms

2.Centre Educatiu

3.Curs

4.Modalitat

Logotip JEEC

Creació dibuix o símbol representatiu dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (programa de promoció esportiva del Consell Català de l’Esport). El treball presentat ha de ser original. Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en un full mida DIN-A4.

7- JURAT

El jurat especialitzat, designat pel Consell Esportiu del Baix Empordà, determinarà els tres primers classificats del Concurs, en cada categoria i modalitat. El jurat podrà declarar desert el Concurs. El veredicte serà inapel·lable.

El jurat del “Concurs cultural-esportiu” valorarà de forma especial que els treballs presentats tractin el tema del l’esport per a tothom (nens i nenes, joves, pares i mares, tercera edat, esport en família, ...).

8- PREMIS

 Finalistes: els tres primers classificats/des de cada modalitat i categoria, seran premiats amb un trofeu i un obsequi. El quart i cinquè classificat, rebran un obsequi. Tots els finalistes tindran diploma de participació.

9- TERMINIS

La data límit per lliurar els treballs que optaran a l’àmbit comarcal serà la primera setmana del mes d'abril.

En tots els treballs ha de constar, a la part posterior, les següents dades dels participants:

 • Nom i cognoms
 • Curs o cicle educatiu
 • Centre docent o entitat al qual pertany el participant
 • Consell Esportiu al qual pertany el participant

10- ALTRES ASPECTES

Tots els autors dels treballs presentats a l’àmbit comarcal cediran els drets de reproducció, modificació, publicació, distribució i divulgació de les seves obres originals al Consell Esportiu i a la UCEC si s’escau, per la qual cosa renunciaran a qualsevol dret que es pugui derivar d’aquestes actuacions.

El Consell Esportiu i la UCEC si s’escau citarà el nom de l’autor sempre que es faci ús de la seva obra. Aquesta utilització sempre serà dins de l’àmbit de l’esport i la cultura, sense que en cap cas s’obtingui contraprestació alguna.

Els treballs presentats a l’àmbit nacional del Concurs cultural-esportiu no es retornaran i quedaran dipositats a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

La participació en totes les modalitats del Concurs cultural-esportiu implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases. L'incompliment de les bases comportarà la  no admissió del treball.

 

 * Autora de l’anagrama del Concurs Cultural-Esportiu: Cristina Sanchiz Gallego – IES Can Jofresa - CE Vallès Occidental Terrassa. 15è concurs cultural-esportiu