NOTA DE PREMSA – JORNADA FORMACIÓ ENTITATS ESPORTIVES AL BAIX EMPORDÀ

Un total de 42 representants del teixit associatiu esportiu de la comarca del Baix Empordà van assistir el passat dimecres 12 de desembre a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà a la jornada de formació per entitats esportives amb el títol “ Registre al ROPEC, entrada en vigor del règim sancionador de la Llei 3/2008 i Assegurances Obligatòries a les entitats Esportives”.


Els representants d’entitats, clubs, Ampa’s i Ajuntaments van poder conèixer i resoldre dubtes sobre el la llei que regula l’exercici de professions de l’esport,  dubtes sobre com inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya ( ROPEC) i quines són les assegurances indispensables que ha de tenir tota entitat esportiva.

La primera dels ponents de la jornada van fer una introducció  sobre la regulació de les professions de l’esport atenent a la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport modificada per la Llei 7/2015 i sobre la manera que els diferents col·lectius (monitors esportius, animadors esportius, entrenadors professionals de l’esport corresponent, directors esportius...) poden registrar-se al ROPEC. I seguidament van entrar més en profunditat sobre les sancions que comportava l'incompliment de registrar-se al ROPEC.

Seguidament el segon ponent van a explicar quines són les assegurances esportives obligatòries ( assegurances esportives i assegurances de Responsabilitat Civil) que ha de tenir qualsevol entitat esportiva, quina legislació les regeix i quines són les cobertures mínimes exigides segons la llei, tot això des de una exemple pràctic i real.

Al finalitzar de cada ponència hi va haver un torn obert de preguntes en les qual els assistents van poder aclarir molts dels dubtes que havien anat sorgint durant la sessió.

Des del Consell Esportiu del Baix Empordà volem donar les gràcies a tots els participants i al Consell Comarcal del Baix Empordà per acollir-nos i als ponents de la jornada per ajudar-nos a aclarir dubtes i donar-nos possibles solucions a les diferents situacions que ens podem trobar a les nostres entitats.

  

Comparteix