PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS PER DECLARAR L'ACTIVITAT FÍSICA COM A BÉ ESSENCIAL

Des dels Consells Esportius de Catalunya instem al Govern de la Generalitat a que declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya. Considerem que l’activitat física és un bé essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:

  • Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.

  • Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i piscines climatitzades.

  • Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre.

  • Que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.

  • Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, instem al govern a desenvolupar i aprovar els canvis normatius necessaris que garanteixin la continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que pugui derivar de la pandèmia.

  • Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades pel Secretari General de l’Esport. I que pels consells esportius, s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions locals que són les principals prestadores de serveis esportius a la població.

  • Que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.

Els Consells Esportius de Catalunya demanem a esportistes, tècnics, monitors, entitats públiques i privades perquè us feu vostre aquest manifest que vol garantir l’activitat física com un bé essencial.

Comparteix