Publicació DOGC Resolució programes Esport Escolar

Ens plau comunicar-vos que ahir, dimecres 26 de novembre de 2014, va sortir publicada al DOGC  la “Resolució RESOLUCIÓ PRE/2617/2014, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2014-2015, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020”, que podeu consultar a l’arxiu adjunt.

 

Aquesta Resolució és fruit del desenvolupament de determinades línies estratègiques del PEEC, portat a terme pels grups de treball constituïts a tal efecte, i que van comptar amb la participació de tots els agents implicats en l’àmbit de l’esport escolar a Catalunya.

 

En la seva part resolutiva exposa:

 

-         Els programes d’esport escolar que desenvolupa la Generalitat de Catalunya a través del Consell Català de l’Esport (que es concreten en els annexos 1 i 2).

-         Els objectius generals d’aquests programes.

-         Les etapes de la iniciació esportiva a les quals s’han d’adequar.

-         Les diferents tipologies d’activitats que poden incloure

-         Els criteris bàsics de qualitat de les entitats que promouen l’esport escolar.

-         Els òrgans per al desplegament, seguiment i valoració de l’assoliment dels seus objectius.

-         Les orientacions relatives a l’atorgament d’ajuts econòmics per al desenvolupament dels programes.

-         La vigència per al curs 2014-2015 d’aquesta Resolució i la seva continuïtat i aplicació, en substitució de la Resolució PRE/2272/2011, fins que no sigui aprovada una nova Resolució que la deixi sense efecte.

Comparteix